Faydalı Bilgiler / Denizyolu Terimleri
 • Armatör: Gemi sahibi, taşıyıcı
 • Acente: Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş
 • Co-Loader: Forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan
 • Forwarder: Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma
 • Bill Of Lading (B/L): Denizyolu konşimentosu
 • Master B/L: Ana konşimento
 • House B/L: Ara konşimento
 • Bulk Yükleme: Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme
 • Broker: Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu

Yükleme Boşaltma Terimleri

 • Free In (FI): Limandaki yükleme masrafı
 • Free Out (FO): Limandaki boşaltma masrafı
 • Liner In (LI): Yükleme masrafının armatöre ait olması
 • Liner Out (LO): Boşaltma masrafının armatöre ait olması
 • Stuffing: İstifleme, yükü konteynere yerleştirme
 • Unstuffing: Konteynerin içini boşaltma

Liman Terimleri

 • Storage Limanda depolama / ardiye
 • Demuraj Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması ya da konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması
 • Free Time Serbest süre.Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.
 • THC (Terminal Handling Fee) : Limandaki elleçleme ücreti
 • Geçici Kabul Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır.

Navlun Terimleri

 • CAF : (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaların navluna dahil edilmesi
 • BAF: (Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi
 • War Risk Surcharge (WRS): Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret
 • High Cube Surcharge: High Cube konteyner için alınan ilave ücret
 • IMCO Charge: Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret

 

 • BEAM : Tam genişlik – bir geminin enine olarak ölçülen en geniş yeridir.
 • BAF / BUNKER ADJUSTMENT FACTOR: Yakıt fiyatlarındaki artışı dengeleme ücreti.
 • CAF / CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR: İngiltere yüklemelerinde kur farkını ayarlamak için koyulan fark ücreti.
 • CLEAN ON BOARD: Yük temiz, hasarsız yüklenmiştir.
 • DEADWEIGHT CAPACITY: Geminin izin verilen azami çektiği suya kadar yüklenen yük, yakıt, su, stor (kumpanya gereçler) toplam ton ağırlığı, geminin ağırlık yönünden kaldırma kapasitesidir.
 • ETA / EXPECTED TIME OF ARRIVAL: Tahmini varış zamanı.
 • ETB / EXPECTED TIME OF BERTHING: Tahmini yanaşma zamanı.
 • FILO / FREE IN – LINER OUT: Yükleme masrafları kiracıya, tahliye masrafları donatana aittir.
 • FIFO / FREE IN – FREE OUT: Taşıyıcının geminin yükleme, boşaltma giderleri ile bir ilişkisi olmayacağı hususundaki koşul.
 • FIOS / FREE IN AND OUT STOW: İstif dahil taşıyıcının yükleme, boşaltma giderleri ile ilgisi olmamasıdır. Özellikle dökme yüklerde kullanılır.
 • FCL / FULL CONTAINER LOADED: Tek yükleyici / alıcı.
 • FCL / FCL: Tek yükleyici / alıcı.
 • FCL / LCL: Tek yükleyici, birden fazla alıcı.
 • IMDG Code : Muhteviyatında yanıcı,aşındırıcı,parlayıcı ve patlayıcı kimyasallar ihtiva eden mal cinsleri için kullanılan kısaltmadır.
 • LENGHTOVERALL : Gemi teknesinin baş ve kıçtaki son noktaları arasında kalan mesafedir.
 • LINER TERMS: Yükleme ve boşaltma masrafları donatana aittir.
 • LINER IN: Yükleme masrafları donatana aittir.
 • LINER OUT: Boşaltma masrafları donatana aittir.
 • L / C NO: Akreditif numarası.
 • LINER SERVICE : Belirli limanlar arasında düzenli sefer yapan gemi.
 • LINER B/L: Kırkambar yüklemede belirli koşulları içine alan konşimento.
 • LILO / LINER IN – LINER OUT // LINER TERMS: Yükleme ve boşaltma giderleri armatör tarafından karşılanır.
 • LIFO / LINER IN – FREE OUT: Yüklemede masraflar gemi sahibine (donatan), tahliyede masraflar kiracıya ve alıcıya aittir.
 • LCL / LESS CONTAINER LOADED: Birden fazla yükleyici / alıcı.
 • LCL / FCL: Birden fazla yükleyici / tek alıcı.
 • LCL / LCL: Birden fazla yükleyici / birden fazla alıcı
 • ON BEHALF OF: Yükleyici adına başka birinin yüklemesi.
 • PRE CARRIAGE: Satıcının deposundan yükleme limanına kadar yapılan ön taşıma ücreti.
 • PRIMAJ: İhracat navlun bedelinden acentenin aldığı komisyondur olarak değişecektir.
 • PLACE OF RECEIPT: Yükün ilk yüklendiği yer.
 • PLACE OF DELIVERY: Yükün en son boşaltıldığı yer.
 • PORT OF LOADING: Yükün yüklendiği liman.
 • PORT OF DISCHARGE: Yükün son boşaltıldığı liman.
 • SEA FREIGHT: Deniz navlunu.
 • SHIPPER’S OWNED CONTAINER: Yükleyicinin kendi konteyneridir.
 • SHIPPER’S STOW, LOAD AND COUNT: Mal yükleyici tarafından istif edilmiş, yüklenmiş ve sayılmıştır.
 • THC / TERMINAL HANDLING CHARGE: Limandaki konteyner elleçleme ücreti.
Adres : Atatürk Mah. Girne Cad. No:27/2 Daire: 6 Ataşehir, İstanbul | Telefon : 0216 469 GOLD - 0216 469 4653 | FAX : 0850 220 04 51